Què tan bé es coneixen els Bros de la vida real, darrere de 'Brews Brothers'?

Els germans Jeff i Greg Schaffer, productors executius, revelen el sincronisme que tenen i, sincerament, estem molt impressionats.


Alan Aisenberg, protagonista de 'Brews Brothers', a la seva comèdia de Netflix

El veterinari de 'Orange Is the New Black' preveu la sèrie de comèdies de boca llarga.


Mike Castle de 'Brews Brothers' en el joc d'un 'forat complet A **' i la possible temporada 2

Castle també comparteix les seves eleccions Comfort TV.