Els germans de propietat permeten els primers temps per sentir-se a Nova Orleans

Els germans de propietat Jonathan Scott aborden dues cases delimitades per Katrina en aquesta competició de quatre parts.