Adam Pally parla de 'Champaign ILL de YouTube', Sam Richardson i 'Hilarious', moment de creació

L'alumne 'Happy Endings' i 'Mindy Project' també detalla la comparació del seu nou personatge amb els que abans havia jugat.