Quadern de la crítica: Fox's Musical 'Una història de Nadal'

Tot i que perllongats i desmesurats, els encants de l’ambiciós retracte musical de Fox del clàssic de les festes dels anys 1980 brillaven de vegades.