La història interior del reinici de l’entrenador malaurat de NBC

El creador Barry Kemp sobre com ell i l'estrella de Craig T. Nelson tenien previst recuperar-lo, gairebé 20 anys després.