'MasterChef Legends', 'Court Cam' va 'sota jurament', 'SNL' a la 'piràmide', 'massa gran'

Una llista de selecció crítica de la notable televisió de dimecres.