Stephen 'tWitch' Boss & Allison Holker a 'Les noces de conte de fades de Disney' i el seu propi dia especial

Els àlbums 'So You Think You Can Dance' i la parella casada serveixen com a amfitrions aquesta temporada.