'Evan Goes Wild': el doctor Evan Antin persegueix la vida salvatge a llocs salvatges de les sèries del planeta animal

Votat com a 'Veterinari veterà més sexe', Antin deixa enrere la seva clínica per a aventures amb animals a tot el món.


Evan Antin canals el seu doctor interior Doolittle a 'Evan Goes Wild' Sneak Peek (VÍDEO)

Fins i tot els experts s’entretenen al voltant d’animals adorables.