Forrest Galante parla que descobreix les criatures perdudes en 'extint o viu'

Viatjar pel món per animals considerats extingits pot semblar infructuós, però el Forrest Galante d'Animal Planet ha demostrat el contrari.