Graves's Sela Ward en els seus rols de TV preferits (i no tan preferits)

L’estimem amb la nova comèdia EPIX, però també caminem pel carril de la memòria a través dels seus inoblidables papers de televisió.


Sela Ward fa un joc de poder a 'Graves'

L'actriu també s'informa sobre els seus millors i pitjors papers televisius.