5 coses a saber sobre la nova comèdia de TBS, 'El llibre de visites'

La darrera comèdia de Greg Garcia seguirà un format d’estil antològic únic


Tots necessiten un nou inici a la segona temporada de 'El llibre de convidats'

La comèdia antològica ha tornat i compta amb encara més convidats amb tones d'equipatge.