Fox News s’uneix al joc de comèdia de la tarda amb ‘Gutfeld!

L’interlocutor decididament conservador de la nit s’enfronta a “Fallon”, “Colbert” i molt més.