Tastemakers: A Laila Ali els encanta ajudar les famílies que necessiten el 'home made simple'

Ali explica, 'Algunes de les famílies que conec han estat afectades per una tragèdia i realment necessiten un impuls moral'.