'Love It or List It': Va dir / Ella va dir amb David Visentin i Hilary Farr

Els oposats a la pantalla són realment bons amics.