James Franco on fer una escena amb pel·lícules Hilarious i Mash-Ups de TV

L’actor polifenat parla del seu darrer projecte amb AOL.