Wendie Malick parla de tornar a Hallmark per 'Marrying Father Christmas'

Descobreix el que vindrà al seu personatge Margaret, inclòs un emocionant nou romanç!