Worth Watching: Un 'trasplantament' canadenc per a NBC, TCM celebra les dones al cinema, stand-up en dos idiomes

A més, atrapa la nova 'Supernanny' a Lifetime.