Ben Feldman sobre Com es relaciona Tylor amb 'Monsters at Work' amb 'Jonah del supermercat'

A més, s’obre a fer actuacions de veu per primera vegada.