HBO's 'O.G.': Jeffrey Wright sobre com va ser rodar en una presó real

L'actor de Westworld també comparteix més informació sobre com es va viure la vida del drama presoner.