El creador de K-Hall de ‘P-Valley’ preveu el missatge d’empoderament del drama

A més, es burla del que vindrà a la nova sèrie Starz.