Comandes de Disney Ordres 'That’s So Raven', 'Raven's Home'

Fins i tot les visions de Raven Baxter no podien predir aquesta notícia de recollida.