Els agents de les guerres immobiliàries porten el drama del Comtat d'Orange a un nou nivell

La nova sèrie Bravo posa dues agències immobiliàries les unes contra les altres.