Tatyana Ali es converteix en psíquica per a la televisió One Thriller Second Sight

L'alumne Fresh Prince of Bel-Air previsualitza el seu nou i espantós paper i treballa amb la comèdia Marla Gibbs.