Matt Iseman aplaudeix a la bogeria del col·legi Ninja Team Warrior

Els escolars de les escoles rivals que recorren el recorregut Ninja Warrior tenen una forma sorprenentment bona, segons afirma el copresent del programa.