David Cross intenta descriure la nova temporada de Todd Margaret i revela el nombre de perruques que duia

Les decisions cada cop més pobres de Todd Margaret tornen a ser Todd Margaret, amb un nou concepte que és un misteri a resoldre.