Simon Cowell jutjarà el concurs de música New High Stakes 'Walk the Line'

Els concursants tindran la possibilitat de prendre un premi en metàl·lic o continuar amb el concurs.